Home

Hoe hoog mag een schutting zijn hoekhuis

Een erfafscheiding moet aan de volgende regels voldoen: Een schutting, muur, heg of hek naast en achter een huis mag maximaal 2 meter hoog zijn tenzij er andere regels zijn volgens de verordening van de gemeente of plaatselijke gewoonte. Vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter Een schutting aan de voorzijde van uw woning mag dus maximaal 1 meter hoog zijn. Bij een hoekwoning met een zijtuin kan de rooilijn tevens in het verlengde van de zijgevel liggen. In dat geval mag alleen aan de achterzijde van de woning een schutting van 1 tot 2 meter hoogte worden geplaatst Een schutting in de achtertuin of aan de zijkant van uw woning tussen de tuin van u en uw buren mag maximaal 2 meter hoog zijn. Wilt u toch een hogere schutting laten plaatsen? Dan dient u hiervoor een vergunning aan te vragen. Heeft u daar geen zin in? Dan kunt overwegen een haag of heg te plaatsen, hiervoor geldt namelijk geen maximale toegestane hoogte. Maar houdt er dan wel rekening mee dat een haag of heg dan niet te dicht op de erfgrens mag staan. Hoe hoog mag een schutting zijn aan de. Maar wat is wettelijk de maximale hoogte van een schutting? Een schutting aan de achterkant en de zijkant van uw huis mag maximaal twee meter hoog zijn, tenzij er volgens gemeentelijke regels of plaatselijke gewoonte andere regels gelden. Een schutting aan de voorkant van het huis mag maximaal een meter hoog zijn

Hoe hoog mag mijn schutting zijn? (Hoekwoning) - GoeieVraa

 1. In Nederland is het wettelijk vastgesteld hoe hoog jouw schutting (schutting/muur/hek) mag zijn. Voor een heg geldt geen maximale hoogte, maar houd er dan wel rekening dat het niet te dicht bij de erfgrens komt. Zo mag een hek voor het huis maximaal één meter hoog zijn. Dus in je voortuin zitten met privacy door middel van een hek gaat hem niet worden
 2. Zorg dat u de erfafscheiding niet te hoog maakt: Een schutting, muur of hek naast en achter een huis mag maximaal 2 meter hoog zijn. Vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter. Voor bomen en heggen geldt geen maximale hoogte. Maar ze mogen niet te dicht bij de erfgrens staan
 3. De algemene regel is dat een schutting, muur, heg of hek achter het huis maximaal twee meter hoog mag zijn. Aan de voor- en zijkant van het huis is de maximale hoogte één meter. In sommige gemeentes gelden andere regels. Je kunt met de buren iets afspreken dat afwijkt van de regels
 4. Tot een hoogte van 2 meter kunt u vergunningsvrij een schutting of scheidsmuur plaatsen voorzover een verordening of een plaatselijke gewoonte de wijze of de hoogte van de afscheiding niet anders regelt
 5. imaal 1 meter vanaf het openbaar gebied staan (bijvoorbeeld de stoep). Langs een zijtuin mag wel altijd een haag komen. Let op: bij monumenten en beschermd dorps- en stadsgezichten gelden andere regels
 6. Hoogte schutting hoekwoning Voor erfafscheiding in de voortuin en bij een hoekhuis gelden strengere regels. Een schutting aan de 'voorgevelrooilijn' mag nooit hoger zijn dan 1 meter zonder vergunning. Bij een hoekwoning wordt ook de zijgevel die gericht is aan de openbare ruimte, als voorgevelrooilijn gezien

Schuttingen mogen 180 cm hoog zijn, kant en klare panelen voldoen hier ook aan. Deze kan je plaatsen zonder vergunning en op de erfafscheiding van uw tuin. Dus het is zaak om de rooilijn/erfafschijnding te handhaven en te checken of die momenteel juist is Schutting of erfafscheiding plaatsen Erf en pereelsafscheidingen. Een schutting of perceelsafscheiding bouwen is meestal vergunningsvrij. Alleen wanneer u in het voorerf een schutting plaatst hoger dan één meter, dan is deze omgevingsvergunning plichtig. In het achtererfgebied is de schutting tot een hoogte van 2 meter vergunningvrij Daarom mag een schutting of tuinmuur aan de bestemmingen zijn op een plankaart weergegeven en in de planvoorschriften zijn de daarbij bijbehorende regels voor het Bouwbesluit: hoe te bouwen Waar u bij het bouwen of verbouwen aan moet voldoen, staat in het Bouwbesluit

De hoogte van een schutting, muur of hek naast of achter het huis mag maximaal 2 meter zijn. Vóór de woning is de maximale hoogte 1 meter. In sommige gemeenten gelden andere regels. Controleer dit dus van tevoren Hoe hoog uw schutting maximaal mag zijn zonder daarvoor een vergunning nodig te hebben, hangt onder andere af van de locatie van schutting. Wanneer de schutting achter of naast uw woning wordt geplaats en niet grenst aan een publiekelijke gemeentegrens, geldt een maximale hoogte van twee meter Ik had een vraag, mijn ouders hebben een probleem met de buren mbt de schutting van 1.80 m hoog, daarbovenuit steekt nog schrikdraad uit, mag dit zomaar in een woonwijk, je hele tuin afbakenen met schrikdraad, het steekt zelfs boven de schuur en veranda uit, ten eerste ziet het er niet uit en als laatste lijkt het net een gevangeni Als je buren zich niet aan de regels houden, kun je daarvoor naar de rechter. De hoogte van een schutting, muur of hek naast of achter het huis mag maximaal 2 meter zijn. Vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter. In sommige gemeenten gelden andere regels, controleer dit dus van tevoren

Onder deze regeling vallen o.a.: Bijbehorende bouwwerken groter en tot 5 meter hoog. Als het bestemmingsplan meer oppervlak toelaat (dan de 50 % voor kleine tuinen en iets meer in grote tuinen) dan is dit voor zover in het bestemmingsplan toegestaan (toch) vergunningsvri Hoe hoog mag een schutting zijn? Voor de voor- en achtertuin gelden verschillende regels. In de voortuin is het mogelijk om een schutting op de erfgrens te plaatsen die maximaal een meter hoog is. In de achtertuin kun je gerust een schutting op de erfgrens plaatsen van maximaal twee meter hoog Hoe hoog mag een erfafscheiding zijn? Een erfafscheiding bij een gebouw (van hout of steen) is een vergunningvrij bouwwerk wanneer wordt voldaan aan het volgende. In het algemeen geldt: de erfafscheiding voor de voorgevelrooilijn mag 1 meter hoog zijn. de erfafscheiding 1 meter na de voorgevelrooilijn, en 1 meter van de weg of openbaar groen.

Hoe hoog mag een schutting zijn? - Woningadvocaat

Uw buurman mag een bbq tegen de mandelige schutting aanplaatsen. Hoe hoog dit bouwsel mag zijn is in het algemeen afhankelijk van de verordeningen die worden bepaald door uw gemeente. U kunt dus contact opnemen met de gemeente voor nadere informatie. Connievan der Sluis, 17-06-2010 We hebben ons huis 11 jaar geleden gekocht De gangbare afstand van erfscheiding tot midden struik is 50 cm. Voor een boom geldt 2 meter. Dit is ook afhankelijk van de gemeente waar u woont

Mijn buren bouwen een overkapping en schuur in hun achtertuin, ongeveer 10 cm van de afscheiding. De hoogte is 270 cm. Dit is 70 cm boven de schutting uit, waardoor mijn uitzicht verpest wordt en er veel zon uit mijn tuin wordt weggenomen. De afmetingen vallen.. Daarom mag een schutting of tuinmuur aan de voor- en zijkant van de woning niet zo snel zonder omgevingsvergunning worden geplaatst. Geen omgevingsvergunning voor het bouwen nodig Op eigen erf of perceel en op of tegen de grens van het naburig erf of perceel mag u vrijwel altijd vergunningvrij een scheidsmuur o Hek/muur/schutting maximaal 1 meter hoog U mag altijd een hek, muur of schutting van maximaal 1 meter hoog bouwen. Er is 1 uitzondering: als u in een monument of beschermd stadsgezicht woont. Ga dan naar de pagina Monument, vergunning werkzaamheden aanvragen Maximale hoogte en diepte van een schuur als bijgebouw Hoe groot mag je schuur zijn: het schuurtje mag niet hoger dan 3 meter zijn. De grootte is afhankelijk van uw tuin tuingrootte en de reeds aanwezige bouwwerken. Het totaal aan vierkante meters van overkappingen en bijgebouwen zoals schuurtjes mogen maximaal 30 m2 bedragen De buren hebben reeds een schutting staan. om mijn grond vast te houden heb ik betonpalen en borderplanken geplaatst.Mijn palen blijven onder het niveau van hun bestaande schutting. echter met het afwerken van mijn schutting kom ik boven die van hun uit.Van welke zijde gezien mag de schutting maximaal 2 mtr zijn? er staan dus 2 schuttingen ieder op eigen erf. die van hun is ruim 2 mtr, maar.

Het kan natuurlijk zijn dat er in jouw gemeente afwijkende regels gelden, dus heb je twijfels over hoe hoog een schutting mag zijn in jouw tuin, check het dan even bij de gemeente. Kies een schutting van Henderson Living . Nu je weet hoe hoog je schutting mag zijn, wil je ongetwijfeld verder kijken en starten met het plaatsen van een schutting Schuttingen aan de voorzijde van de woning mogen in de meeste gevallen niet hoger zijn dan 100cm. De schutting op de foto is 250cm en met vergunning geplaatst. Hé buurman, hoe hoog mag de heg zijn? | PlusOnline www.plusonline.nl. Een schutting, muur, heg, hek of andere afscheiding aan de voorkant van het huis mag niet meer dan één meter hoog Hoe hoog mag een schutting zijn? 16 juridische vragen over de tuin. Aangeboden door: Aangeboden door: 24 juli 2020 12:08 24-07-20 12:08. Delen via Whatsapp Delen via Facebook Delen via Twitter. Voor wie gesteld is op zijn privacy en veiligheid, is een degelijke tuinafsluiting belangrijk Hoogte meten schutting. Hoe dient de hoogte van een erfafscheiding gemeten te worden? Hieronder een voorbeeld van een vergunningsvrije erfafscheiding die maximaal 1 meter hoog mag zijn (bijvoorbeeld op het voorerf). Dezelfde redenering gaat op voor een erfafscheiding die 2 meter hoog mag zijn. hoogte schutting bepalen

Regels bij plaatsen schutting. Veel huiseigenaren bakenen hun terrein het liefst af met een schutting. Maar zomaar even een schutting plaatsen, dat gaat niet op. Omdat schuttingen en andere terreinafbakeningen vaak tot burenruzies leiden, zijn er verschillende regels opgesteld en vastgelegd in de Woonwet De standaard wetgeving voor het vergunningsvrij bouwen van een overkapping op een rijtje: Je mag niet hoger bouwen dan 3,5 meter. De afstand van de woning tot de overkapping mag niet groter zijn dan 30 meter. Je mag niet binnen 1,0 meter van de erfgrens bouwen, tenzij op die grens een muur staat. Je mag wel tegen zo'n muur bouwen Wij huren een rijtjeswoning en er staan gemetselde muurtjes in de achtertuin op de erfgrens . Muurtjes zijn ongeveer 1 meter hoog. Een aantal jaar geleden hebben we zelf op eigen kosten een hogere schutting neergezet omdat we wat extra privacy wilden.. Hoe hoog mogen coniferen zijn op erfafscheiding? Wij hebben naast onze erfafscheiding hoge coniferen van de buren staan, op 30 cm van de lage schutting. De coniferen zijn ongeveer 10 meter hoog en wij kunnen er niet meer bij aan de zijkant, vanwege de hoogte. Ook zorgen de wortels ervoor dat de bestrating voortdurend omhoog komt

Hoe hoog mag een schutting zijn? Hovenier

Hoe hoog mag een schutting zijn? Voordelen van een composiet schutting. Een composiet schutting van Henderson Creative Living kent veel verschillende voordelen. Zo is het met een composiet schutting mogelijk om deze op ieder moment van het jaar te installeren Toch zijn de regels voor erfafscheidingen niet heel ingewikkeld. Veel zijn het er wel. We zetten ze hier op een rij. Begrip erfafscheiding. Tot erfafscheidingen worden schuttingen, heggen hekken, muren of andersoortige afscheidingen gerekend. Hoogte erfafscheiding. Naast en achter het huis mag een afscheiding maximaal twee meter hoog zijn

Bij een planken schutting geeft verticale monteren een ruimtelijker effect aan uw tuin. Zaag dan planken op circa 2 meter en monteer deze 5 cm boven uw borders voor een langere levensduur. Combineer uw erfafscheiding van 2 meter hoogte met een bijpassende poortdeur van 200 cm hoog en bijvoorbeeld 100 cm breed Binnen dit pakket zijn er verschillende opties mogelijk qua aantal planken op een tuinscherm. Hoe meer planken een tuinscherm heeft hoe meer privacy je hebt. Hekwerkonline biedt 17 planks (15 + 2), 19 plank (17 + 2), 21 planks (19 + 2) aan. Alle tuinschermen zijn fijn bezaagd alleen de 21 planks is geschaafd. Extra opties voor jouw schutting. De heg of schutting mag achter uw huis niet hoger zijn dan 2 meter. Voor uw huis geldt een grens van 1 meter. Er kunnen per gemeente andere regels gelden, dus vraag het na bij uw eigen gemeente

In Nederland is het wettelijk vastgesteld hoe hoog je schutting, hek of heg mag zijn. Die regels gelden dus ook in de gemeente Harderwijk, Ermelo en Putten. Zo mag een hek voor het huis maximaal één meter hoog zijn Deze keer eens niet een academische vraag 'for the sake of debate' maar een heel reële die ons bestuur op dit moment bezighoudt. En we komen er niet helemaal uit, maar we moeten er wel een besluit over nemen. Een gezin dat een parterre-appartement in onze VvE bezit en bewoont, heeft gevraagd of ze een schutting mogen plaatsen in hun voortuin Voor het bouwen van een tuinhuis of blokhut is in een aantal gevallen een bouwvergunning nodig. Maar zeker niet in alle gevallen moet je een bouwvergunning aanvragen. tuinhuisjes en blokhutten vallen onder de regels voor bijgebouwen. Deze onderscheiden zich van bijvoorbeeld een aan- of uitbouw doordat bijgebouwen niet aan de woning zijn vastgebouwd

Bij het laten plaatsen van een schutting krijgt u met regelgeving te maken. Die regelgeving geeft bijvoorbeeld antwoord op de vraag: hoe hoog mag een schutting zijn? Om op die vraag antwoord te kunnen geven is het belangrijk om te weten waar de schutting geplaatst gaat worden Hoe kan ik mijn erfgrens bepalen? Bent u het niet eens met uw buren over de grens tussen uw stukken grond? Zoek in uw eigendomsakte en het Kadaster naar informatie over de erfgrens. En controleer of deze grens veranderde door verjaring. U kunt ook samen bij de notaris een nieuwe erfgrens afspreken Buurman heeft zonder overleg besloten duivenhok 7 mtr lang en ca. 2 mtr hoog naast onze schutting te zetten. Gemeente geeft aan dat dit zonder omgevingsvergunning kan. Kunnen wij andere stappen nemen zodat dit hok z.s.m. verdwijnt

Hoe hoog mag een schutting zijn? | Hovenier.nl www.hovenier.nl. In dit artikel geven we antwoord op de vraag hoe hoog een schutting mag zijn, en daarnaast bespreken we ook nog een aantal andere veelgestelde vragen rondom de hoogte van een schutting. Maximale hoogte schutting Mensen die van plan zijn om een schutting of een andere vorm van tuinafscheiding te plaatsen zitten vaak met de vraag: hoe hoog mag mijn schutting zijn.Niet geheel onlogisch want bij het plaatsen van een schutting of een andere vorm van tuinafscheiding gelden wettelijke regels in die 99% van de gevallen bij alle gemeenten hetzelfde zijn

Hoe hoog mag de schutting zijn? PlusOnlin

Ook is het belangrijk om te zorgen dat de schutting goed stevig staat. Dit doe je door de palen ver genoeg in de grond te plaatsen en gebruik te maken van het juiste schuttingbeslag. Let op! Een schutting aan de zijkant of achterkant van je huis mag maximaal 200 cm hoog zijn. Houd hier rekening mee als je je schutting gaat plaatsen Er zijn vele moge-lijkheden om een woning uit te breiden of bij te bouwen. Woont u in een hoekhuis en grenst uw tuin aan openbaar toegankelijk gebied, dan loopt het Ga na hoe hoog u mag bouwen Er is een onderscheid in de maximaal toelaatbare bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken binnen een Een schutting, scheidsmuur of heg die twee erven van elkaar scheidt, mag niet hoger zijn dan twee meter. Op deze hoofdregel kan door de gemeente (bijvoorbeeld in de Algemene Plaatselijke Verordening of de gemeentelijke bouwregeling) een uitzondering worden gemaakt

Mag dat: een lekker hoge schutting of heg in je voor- of

Erfafscheidingen, zoals een schutting, muur of hekwerk, mogen zonder vergunning geplaatst worden indien deze de maximaal toegestane hoogte niet overschrijden. In dit artikel wordt uitgelegd hoe hoog een schutting mag zijn. In mijn andere artikelen licht ik toe waar een schutting dan wel een haag geplaatst mogen worden Een schutting, muur of hek naast en achter een huis mag maximaal 2 meter hoog zijn tenzij er andere regels zijn volgens de gemeentelijke verordening of plaatselijke gewoonte. Vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter. Wilt u een schutting van meer dan 2 meter hoog, informeer dan eerst bij de gemeente of u een omgevingsvergunning nodig heeft Bij heggen en schuttingen op de erfgrens geldt: Wie een heg of schutting (erfafscheiding) op de erfgrens wil plaatsen, heeft toestemming van de buren nodig. De erfafscheiding op een erfgrens is gezamenlijk eigendom. Daarom moet je de kosten voor de heg of schutting en het onderhoud delen. Een erfafscheiding mag maximaal 2 meter hoog zijn

Of u een vergunning nodig hebt hangt onder andere af van de plek waar u woont en de afmetingen van de schutting. Doe de gratis Vergunningcheck op omgevingsloket.nl om te kijken of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Of bel 14 020. Weesp U vindt de informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning in Weesp op weesp.nl. Ook het planten van een heg of een rij coniferen is vergunningsvrij. Een vergunning kan verplicht zijn als u een erfafscheiding in uw voor- of zijtuin wilt plaatsen die hoger wordt dan 1 meter. Informeer bij de gemeente of via de vergunningencheck op www.omgevingsloket.nl of uw erfafscheiding zonder vergunning geplaatst mag worden Hoe hoog mag mijn afsluiting zijn? 08/03/2008 om 00:00 - Print - Corrigeer. Delen. Hoe een tafelkleed kan helpen tegen de winterblues en andere opkikkers in deze donkere dagen

Welke regels zijn er over erfafscheiding? Het Juridisch

hoe hoog mag een tuinhuis zijn. hoe hoog mag een schutting zijn in de voortuin. hoe hoog mag een erfafscheiding zijn. hoe hoog mag een heg zijn Een schutting, muur of hek naast en achter een huis mag maximaal 2 meter hoog zijn tenzij er andere regels zijn volgens de gemeentelijke verordening of plaatselijke gewoonte. Vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter. Wil je een schutting van meer dan 2 meter hoog, informeer dan eerst bij de gemeente of je een omgevingsvergunning nodig heeft

Schutten of versassen is het proces waarbij een schip door middel van een schutsluis of sas tussen twee kanaalpanden met verschillend waterniveau wordt verplaatst. Van laag naar hoog heet opschutten, van hoog naar laag heet afschutten.. Het schutten door een sluis wordt geregeld door de sluiswachter, die ook wel sluismeester wordt genoemd.De sluismeester kan aan de schipper een. Gesloten afsluitingen (bv een muurtje) zijn onder voorwaarden vrijgesteld van de vergunningsplicht. DE vrijstelling geldt enkel als aan volgende voorwaarden is voldaan. maximale hoogte In de voortuin maximaal 1 meter hoog. In de zij- en achtertuin maximaal 2 meter hoog; afstand van de woning: opgericht binnen een straal van 30 meter van de woning Hoe hoog mag de schutting? Mag je bomen en struiken als afsluiting planten en mag je gewoon groen gaas met palen gebruiken? Die kun je laten begroeien met klimplanten. De schutting. Om je tuin te omheinen is tegenwoordig keuze genoeg. Dichte houten panelen of van die mooie wilgentenen. Een prachtige groene haag of gewoon een simpel hek

Hoe hoog mag de schutting? PlusOnlin

Regels voor plaatsen schutting of scheidsmuur Wetenschap

Hoe hoog mag een terrasoverkapping zijn? De hoogte van een terrasoverkapping is afhankelijk van waar de overkapping geplaatst wordt. Valt hij binnen de 2,5 meter zone, dan mag de overkapping maximaal 4 meter hoog worden zonder vergunning. Buiten deze zone geldt doorgaans een maximale hoogte van 3,0 meter voor vrijstelling van vergunningsplicht Alle schuttingen zijn voorzien van een (Renolit-)coating op het oppervlak. Sommige gaaspanelen hebben punten aan één van de zijden. Afhankelijk van hoe het paneel gemonteerd zonder een omgevingsvergunning aan te vragen. Toch kunnen er voorwaarden aan zitten. Een van de voorwaarden is dat je schutting niet te hoog mag zijn: Een. Dit staat zo in de wet. We noemen dit 'de verboden zone'. Het kan zijn dat in uw gemeente de verboden zone anders is vastgesteld. Bij veel gemeenten geldt bijvoorbeeld voor bomen een minimale afstand van 50 cm tot de erfgrens. En voor heesters en heggen is de afstand vaak zelfs nihil. In de verboden zone mag u dus geen bomen of struiken.

schutting - Wat mag ik bouwen » Wat mag ik bouwe

Een schutting aan de achterzijde kan vergunningsvrij zijn tot een maximum hoogte van 2.00 m. Er zijn uitzonderingen. Controleer dit op de pagina bouwen door het maken van de Rotterdamse zelftoets. U ziet hier of een vergunning nodig is en hoe u deze aanvraagt Ik wil een schutting plaatsen. Hoe hoog mag mijn schutting zijn? Aan de achterkant van de woning mag uw schutting maximaal 2 meter hoog zijn. Aan de voorkant van de woning is dit maximaal 1 meter. Ik heb een klacht over het tuinonderhoud van een leegstaande woning van jullie Er zijn dus volop mogelijkheden om een tuinhuis, blokhut, Finse kota, sauna, (kap)schuur, overkapping, garage of buitenkeuken neer te zetten op het achtererf of aan de zijkant van je woning, zonder dat je daar eerst een vergunning voor moet aanvragen

Regels van een schutting plaatsen - 040 Klusbedrij

Het kan voor ergernissen en burenruzies zorgen: een veel te hoog geworden haag. Veel tuiniers vragen zich dan ook af hoe hoog hun haag wettelijk gezien mag worden.Over het algemeen is het zo dat een haag in de voortuin niet hoger mag worden dan 1 meter. Dit kan per gemeente verschillen en is vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Een erfafscheiding is de grens tussen jouw tuin (erf) en die van de buren. Een erfafscheiding kan gemarkeerd worden door een schutting, muur, hek of haag en deel je samen met de buren. Wat zijn nu precies je rechten en plichten? Hoe hoog mag je erfafscheiding zijn? En zijn je buren verplicht om mee te betalen aan een nieuwe schutting? Alles over erfafscheidingen lees je hier! Wie is de. Er zijn wettelijke en gemeente-regels over hoe hoog een afscheiding mag zijn en hoe ver van de erfgrens die moet staan. Volgens mij moet een schutting op eigen grond staan, maar als je zo'n geimpregneerd onderhoudsvrij ding neemt kan die direct naast de paaltjes van de buurman staan Een schutting is een tuinafscheiding en deze is meestal van hout. Wettelijk mag een schutting maximaal 2 meter hoog zijn, maar de meest gangbare hoogte voor een schutting is 180 meter. Wil je een schutting vóór je huis, dan mag hij maar 1 meter hoog zijn. Een schutting tussen jou en de buren is de verantwoordelijkheid voor jullie samen Hoe hoog mag een schutting zijn? Ben je op zoek naar een composiet schutting of schuttingdeur? Die oude schutting in je achtertuin is eigenlijk al een tijdje het aanzien niet meer waard. Nu kan je twee dingen doen: 1) naar de bouwmarkt voor een pot verf, of 2) ons assortiment eens bekijken

schutting van 2 meter achtertuin - Rada

U moet een meter vrijhouden tussen het tuinhuis en de openbare weg, het openbare groen en het voorerf. Heeft u een hoekhuis dan mag u soms aan de zijkant vergunningsvrij bouwen. Wordt het bijgebouw meer dan 10m2, dan moet u een meter van de erfgrens met de buren blijven. Het totaal aan bijgebouwen mag maximaal 30m2 of de helft van uw tuin zijn. Hoe hoog mag een schutting zijn aan de voorkant. July 2, 2018 / Daan. Vast staat dat indien de schutting aan de voorzijde der woning op de erfgrens is gepaatst dat u mag. Van buitenaf bekeken ziet het eruit alsof de huizen tegen een bergje zijn Wilt u een erfafscheiding gaan plaatsen, dan roept dit wellicht de vraag op: Hoe hoog mag de erfafscheiding eigenlijk zijn? Indien u een schutting, haag of een andere soort afscheiding gaat plaatsen aan de achterzijde van uw woning, dan mag deze maximaal twee meter hoog zijn. Aan de voorzijde van de woning gelden andere regels, hier mag de.

Schutting of erfafscheiding plaatsen - Vergunningsvrij

Regels bij een scheidingsmuur. Het kan zijn dat er al een gedeelde muur op de erfgrens staat. Deze zogeheten mandelige muur is gezamenlijk eigendom met uw buren. Of u op of tegen een scheidsmuur mag bouwen hangt af van of het een mandelige muur is of een privé muur. Gewone scheidsmuu Samen werken aan wonen en wijke Tuininspiratie | Een schutting kiezen voor de tuin/ terras. Een duidelijke afzetting, meer privacy, veiligheid voor kleine kinderen en huisdieren maar bovenal verfraaiing van jouw tuin of terras. Een schutting heeft vele voordelen. In een land waarbij menig tuin rij aan rij ligt, is een schutting ideaal. Maar wat voor soorten schuttingen zijn er nu eigenlijk en waar moet je op letten bij de. Een erfafscheiding geeft de grens aan tussen uw woning of tuin en die van uw buren. Het is bijvoorbeeld een haag of schutting. Wilt u een erfafscheiding plaatsen of veranderen? Stem dat dan van te voren goed af met uw buren. Vraag en antwoord Mag ik een erfafscheiding plaatsen of weghalen

Erf- en perceelafscheidinge

Een erfafscheiding met een hoogte tot een meter mag altijd vergunningvrij worden geplaatst. Een hek of schutting van één tot twee meter hoog mag vergunningvrij worden geplaatst wanneer: deze een functie heeft voor het gebouw waarbij het geplaatst wordt; deze achter de voorgevel begint Hoe hoog mag een schutting zijn? Dit verschilt per gemeente. De hoogte varieert van 1,80 meter tot 2 meter. Meer informatie vindt op de website van uw gemeente. Hoe weet ik waar ik mijn schutting mag plaatsen? In veel gevallen staan onze huurwoningen op één groot kadastraal perceel Een schutting van steen of steenachtig materiaal is niet toegestaan. LET OP : Je mag geen schutting bevestigen aan de gevel van de woning. Daar waar voorzetgevels of een gevelafwerking van stucwerk zijn geplaatst: hierin mag niet geboord worden Je mag wel een haag van 4meter hoog rondom je erf plaatsen, maar geen schutting? Kan iemand mij uitleggen hoe je dit kunt rechtbreien? Als je haag verwijdert moet worden, bijv. door sterfte of doordat de haag te breed wordt, mag deze alleen door een nieuwe haag vervangen worden. Wat is het verschil tussen een schutting van 1m80 hoog en een haag. Hoe hoog mag een schutting zijn? Composiet schutting. Met een composiet schutting ben je geen tijd kwijt aan oliën en schuren van de schutting. Zo creëer je hetzelfde gevoel van luxe, zonder de inspanning van al het onderhoud wat nodig is bij de houten variant

Hoe hoog wordt de schutting? Als u de schutting tussen 2 percelen - als erfafscheiding - wilt plaatsen is de toegestane hoogte meestal maximaal 1.8 meter. U kunt ook kiezen voor een lagere schutting of een schutting die trapsgewijs afloopt. Overleg met de buren Een erfafscheiding moet altijd in overleg met de buren worden geplaatst Aan zijn kant is de hoogte van de schutting ok, aan mijn kant is hij dus wel heel erg hoog. Iemand een idee hoe je die regels moet toepassen in . Zoeken naar: Vraag: Hoogte schutting bij overkapping. Heb ik toestemming van de buren nodig? Ik zou graag een schutting plaatsen in de tuin, maar weet niet goed hoe hoog deze mag zijn. Als ik het goed. Een erfafscheiding kan een haag, schutting of muur van max. Hoe ver hek of andere afscheiding aan de voorkant van het huis mag niet meer dan één meter hoog zijn. Gelden er voor een stenen schutting Soorten erf- en perceelafscheidingen. Erf- en perceelafscheidingen zoals tuinmuren en schuttingen van. Daarom mag een schutting of. Sinds 2003 mag een schutting tot twee meter hoog vergunningsvrij worden geplaatst. Daarboven moet wel een vergunning worden aangevraagd. Elke gemeente kan daar zijn eigen regels voor bepalen

 • McDonald's take away.
 • Mary Queen of Scots cast.
 • Goedkoopste land pensioen.
 • Betekenis uitdrukking met horten en stoten.
 • MOVENTO BLUMOTION.
 • 7/8 broek betekenis.
 • Badkamer indelen.
 • Bloedluis kippen symptomen.
 • Vuurkorf action.
 • Bijtelling elektrische auto 2017.
 • Norton AntiVirus.
 • Fuif KLJ.
 • Metro Amsterdam toekomst.
 • Spantendak.
 • Spelletjes Hawaii feestje.
 • Kersttrui Kruidvat 2020.
 • Driehoekig gezicht.
 • Landal omgeving Deventer.
 • Welke kleur vloer bij licht eiken meubels.
 • Hygrometer kopen.
 • Mercedes CLA 250 Shooting Brake.
 • Liposarcoom oncoline.
 • Havenstad Gran Canaria.
 • Samsung robot stofstuiger handleiding.
 • Wroclaw Polen.
 • Pauweneieren.
 • Feestelijke hoofdgerechten Nieuwjaar.
 • DEXA scan kopen.
 • Quote succes toekomst.
 • Hotel du Commerce Houffalize.
 • Stokslabonen zonder draad.
 • Maagsonde inbrengen video.
 • Kersenvlieg maden eten.
 • La Centrale.
 • Stadsapotheek Venlo Openingstijden.
 • Goedkoopste land pensioen.
 • Anne Faber verhaal.
 • Mary Jane schoenen online kopen.
 • Autoroute Loosdrechtse Plassen.
 • La Centrale.
 • Normale heupomtrek vrouw.